Rena rama forntiden: Järnåldersmat

Vad åt människorna på järnåldern?

Susanne och Dahir träffar arkeologen Sven Isaksson, som visar hur man får reda på vad människor åt förut. Tillsammans tillverkar de järnåldersmat.

Klippet är ur programmet Rena rama forntiden.

Producent: Elisabeth Wahlbom

UR 2003

Databas: 
Vetamix