Rena rama forntiden: Vikingabåt

Hur kan man veta hur gammal en vikingabåt är? Hur långt kunde man åka med en vikingabåt?

Fornteamet Susanne och Dahir träffar marinarkeologen Gunilla Larsson och skeppsbyggaren Lennart Widerberg.

Klippet är ur programmet Rena rama forntiden.

Producent: Elisabeth Wahlbom

UR 2003

Databas: 
Vetamix