Skolmat

Skolmaten är inte alltid så god. Vad äter barnen då istället för skolmat?

Skolmaten smakar inte lika som mammas mat, vilket å andra sidan är ganska självklart då man i skolan lagar mat för många hundra elever och hemma lagar mamma mat för kanske fyra personer. Vad äter barnen då istället för skolmat?

Utdrag ur X-tra
Redaktör: Stefanie Sirén
Yle 2003

Databas: 
Vetamix