Småkrypens matvanor

Här får vi se vad olika småkryp äter och hur de äter.

Småkrypen äter olika saker och på olika sätt. Sniglar ålar omkring och skrapar mat åt sig, medan tordyveln äter bajs. Tordyveln bygger också bo och föder barn i bajs. Tänk om vi skulle födas och bo i en pizza!

Ur programmet Snigelslem och bärfisar
Producent: Tina-Marie Qwiberg

Databas: 
Vetamix