Snok och huggorm

Vi bekantar oss med snoken och huggormen.

Vi bekantar oss med snoken och huggormen.

Snoken blir sällan över en meter lång. (Obs! I inslaget sägs att snoken skulle kunna bli två meter lång men det är lite överdrivet: snoken blir sällan över en meter lång (Källa: Nationalencyklopedin.) Enligt en användare är maxlängden för snokar i Norden 130 cm och det är mycket sällsynt. Vanligen blir hanarna 70 cm och honorna en meter långa. Kommentaren tillagd 6.6.2013 efter en upplysning från en användare.)

Snoken kännetecknas av gulvita fläckar i nacken och runda pupiller. Snoken är inte farlig för människan, men med huggormen skall man vara försiktig. Huggormen är giftig och den kännetecknas av sicksack-mönstret längs ryggen.

Redaktör: Marianne Zilliacus
Utdrag ur Pussel
YLE 2004

Databas: 
Vetamix