Sommartid och vintertid

Laura Kovero från Finlands Urmuseum intervjuas om Greenwichtiden som styr växlingen mellan sommartid och vintertid.

Greenwichtiden som hela världen följer styr tidpunkten då vi vrider våra klockor om till sommartid och tillbaka till vintertid igen. Sommartiden börjar sista söndagen i Mars och vintertiden sista söndagen i Oktober.

Sommartid är ett av de många överenskommelser som man har gjort inom begreppet tid. Trots sitt namn, sommartid, har det egentligen inget att göra med solen som var den första klockan människan orienterade sig efter.

Redaktör: Lena Rosenqvist

Foto: Timo Silvonen, Micke Rundman

Klipp: Simo Lappalainen

Vetamix 2011

Databas: 
Vetamix