Språkrum: Ögonblicksmetoden

Vi bekantar oss med en intressant metod som lär eleverna att skriva spontana och kreativa berättelser.

Läraren Boijan Björndahl från Chydeniusskolan i Karleby har ett sätt att få eleverna att skriva mer kreativt. Ett ögonblick fångas och beskrivs på papper. Projektet Språkrum

YLE Oppiminen 2007

Databas: 
Vetamix