Tjernobyl 20 år efter katastrofen

TV-nytt besökte Tjernobylområdet 20 år efter olyckan i kärnkraftverket 1986.

Katastrofen gjorde området obeboeligt men många återvände ändå hem. Vi träffar här Elmen Sobovitsh, Oleg Zuikov och Vladimir Musitjenko.

Inslaget är på svenska men intervjupersonerna talar ryska (ingen översättning).

Redaktörer: Monica Welling, Anna-Lena Laurén

FST / TV-nytt 2006

Databas: 
Vetamix