Trädarter

Genomgång av Finlands vanligaste trädarter.

Genomgång av våra vanligaste trädarter i Finland. En av Finlands största tillgångar är vår skog. Största delen av vårt land består av skog, men vad är det då för träd som finns i våra skogar?

Redaktör: Hedda Jakobsson
Utdrag ur Pussel
YLE 2003

Databas: 
Vetamix

Kommentarer