Tusen år av tid

Vårt samhälle tickar efter klockans sekundvisare. Så har det inte alltid varit. Förr levde man enligt naturens rytm.

Dagens samhälle följer sekundvisaren på klockan. Så har det inte alltid varit. Förr vaknade man vid gryningen och gick och lade sig vid skymningen. Då levde man enligt naturens rytm och inte klockans.

Utdrag ur X-tra Special
Redaktör: Karin Tötterman
Yle 1999

Databas: 
Vetamix