Växelvarma djur

Vi bekantar oss med grodan, salamandern och skogsödlan. (Obs! Inslaget har felaktig information om djurarter. Se mera nedan.)

Obs! Inslaget har vissa fel: grodor och paddor blandas sinsemellan i inslaget och det påstås att skogsödlan är släkt med salamandern, vilket inte stämmer (salamandern är ett stjärtgroddjur). Källa: Nationalencykolpedin, www.ne.se, 6.6.2013. (Kommentaren tillagd 6.6.2013, efter en upplysning från en av användarna.)

Redaktör: Marianne Zilliacus
Utdrag ur Pussel
YLE 2004

Databas: 
Vetamix