Våra miljöfarliga mediciner

Läkemedelsindustrin förstör miljön i Indien. Nedanför reningsverket i Hyderabad har floden stora mängder av läkemedelsutsläpp. De lokala myndigheterna struntar i miljökrav och läkemedelsövervakare ser bara till tillverkningsprocessen.

 

Läkemedelsindustrin förstör miljön i Indien. Trots att läkemedelsmyndigheter i EU övervakar läkemedelstillverkningen också utanför EU så hör miljökonsekvenser inte till deras uppgifter. I Spotlight slår forskare larm om stora mängder läkemedelsutsläpp som rinner ut i den Bengaliska bukten. Det är fråga om resistenta gener som gör att antibiotika förlorar sin verkan och det är enligt världshälsoorganisationen WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan. De lokala myndigheterna struntar i miljökrav och läkemedelsövervakare ser bara till tillverkningsprocessen.

Nedanför reningsverket i Hyderabad har floden stora mängder av läkemedelsutsläpp och ut den Bengaliska bukten släpps stora mängder av bakterier med resistenta gener som ger motståndskraft mot antibiotika.

Spotlight
YLE FST 2012

Databas: 
Vetamix