Val i Namibia 1989

I TV-nytt från den 11 november 1989 berättar Martti Ahtisaari om valet till grundlagsstiftande församling i Namibia.

1989 arbetade Martti Ahtisaari som FN:s specialsändebud i Namibia. Ahtisaari berättar om valet till grundlagsstiftande församling i landet. Det höga valdeltagandet har överraskat alla och de långa köerna utanför vallokalerna vore avundsvärda i vilken demokrati som helst. Ahtisaaris jobb i Namibia är bara ett exempel på hans betydelsefulla arbete för fred i världen.

Redaktör: Gunnar Tång
TV-nytt 1989

Databas: 
Vetamix