Val i Taiwan

Hur gick det till under presidentvalet i Taiwan 2004? Vi får höra fakta om Taiwan samt följa med presidentvalet.

Redaktör: Anna Ruda
Utdrag ur X-tra
Yle 2004

Databas: 
Vetamix