Varför blir det natt?

Det tar ett dygn, alltså 24 timmar, för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel. Under ett dygn hinner vi uppleva både natt och dag. Jorden snurrar samtidigt också runt solen.

På natten då många av oss sover är det mörkt utomhus. Det är också lite kallare på natten än på dagen, då det är varmt och ljust.

Att det är så mörkt på natten beror på att jorden är ett stort klot som snurrar runt sin egen axel.

Då vi har natt här i Finland är vi vända bort från solen. Vi är i skuggan och därför är det mörkt och också svalare, för solens värme når oss inte då.

Det tar ett dygn, alltså 24 h, för jorden att rotera runt sin egen axel och på den tiden hinner vi uppleva både natt och dag. Sen tar det ju ett år för jorden att samtidigt snurra ett varv kring solen.

Jordens axel, som går från nordpolen i norr till sydpolen i söder, sluttar en del från solen. Det här gör att natten är olika lång på olika ställen på jorden. Mitt på vintern är nordpolen hela tiden vänd bort från solen och därför blir det inte ljust på hela dagen. Mitt i sommaren däremot går solen aldrig ner på nordpolen.

Det är också på grund av att axeln sluttar som vi har årstider som vinter och sommar. På sommaren är vi på den sidan som sluttar mera mot solen och på vintern är vi på den sidan som sluttar bort från solen. Länderna kring ekvatorn, alltså där jordklotet är som bredast, har betydligt varmare somrar än vi. Det beror på att solens strålar lyser rakt på dem medan de träffar oss lite snedare och alltså inte värmer lika mycket. Därför finns de stora regnsskogarna, som bethöver mycket sol och värme, nära ekvatorn.

Eftersom man på andra sidan jorden har natt samtidigt som vi har dag här i Finland, går våra klockor också olika. Vi har delat in jorden i så kallade tidszoner. I japan till exempel är klockan sex på kvällen då den är tolv på dagen här hos oss. Det är den för att då har Japan redan hunnit i skuggan av solen medan vi ännu är på solsidan. Man har bestämt tidszonerna så att det i alla länder skall vara som ljusast mitt på dagen.

Vi kallar det för soluppgång då det blir ljust på morgonen och solnedgång då det skymmer på kvällen, men egentligen är det inte solen som går upp och ner utan jorden som snurrar.

Andy Ödman
YLE 2003
Utdrag ur Pussel

Databas: 
Vetamix