Varifrån kommer maten?

Varifrån kommer maten till skolan?

Varifrån kommer maten som eleverna äter i skolan? Vi följer med maten från matsalen in i köket och in i partilagret. De olika varorna har kommit till partilagret från många olika ställen.

Redaktör: Saimy Swärd
Utdrag ur Pussel
YLE 2003

Databas: 
Vetamix