Vietnamkriget

I 15 år fördes det krig mellan USA och gerillan i Vietnam. Resten av världen deltog i kriget genom att demonstrera emot det. Varning för starka bilder!

Som mest fanns det över en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. USA.s förluster var ca. 60 000 och inte 500 000 som det sägs i speaken.

Redaktör: Hedvig Jakobsson
Utdrag ur X-tra
Yle 2005

Databas: 
Vetamix