Vilken sak hör inte till?

Boxningshandske, tennisklubba, fotbollssko och bobollsracket. Vad hör inte till?

En mattelek. Det finns fyra olika föremål: boxningshandske, tennisklubba, fotbollssko och bobollsracket. Barnens uppgift är att fundera ut vad som inte hör till?

Redaktör: Anna-Karin Grönros
Utdrag ur Pussel
YLE 2005

Databas: 
Vetamix