Vitsippa

Här ser vi hur vitsippan ser ut och var den lever.

Vitsippan är en flerårig ört som blir 10-20 cm hög. Vitsippan växer i lövskogar och hagar. Den blommar innan träden har fått blad, och lever av mycket sol och smältvatten.

Vitsippan innehåller, liksom andra ranunkelväxter, en skarp och frätande saft, som någon gång vållat förgiftning med dödlig utgång. Vitsippan är vanlig i södra Finland och förekommer i stora mängder. Den förökar sig med hjälp av sitt rotsystem. Varje år växer roten några centimeter och kan bli upp till en meter lång.

Yle 2007
 

Databas: 
Vetamix